Tervetuloa!

Tässä blogissa on kerättynä Matti Hyryläisen vuosien varrelta kerääntyneitä kirjoituksia, jotka selvittävät demokraattisen talouden periaatetta ja sen liittymistä aatteiden historian virtaan. Ensimmäisissä kirjoituksissa periaatetta on kutsuttu konsumismiksi, koska olennaista on, että talous ohjautuu kuluttajien kautta. Joissakin kirjoituksissa sitä on nimitetty myös avoimeksi taloudeksi, ostajien puolelta vapaaksi markkinataloudeksi ja taloudelliseksi demokratiaksi. Demokraattinen talous on ehkä kuitenkin kuvaavin, koska se osoittaa yhteyden demokraattiseen politiikkaan.

Täydellisin esitys poliittisen ja taloudellisen demokratian sisällöstä ja kehitystarpeesta on kirjoituksessa Demokraattinen yhteiskunta. Tiivistetty versio asiasta on Lyhyt teoria markkinoiden kehittymisestä. Kirjassa Uusi yhteiskuntajärjestelmä on jo vuonna 1987 ennustettu se kehitys, joka tänään jakaa maailmaa kahteen taloudellisesti eriarvoiseen osaan. Kirja on vieläkin ajankohtainen ja vain odottaa suuren yleisön huomiota. Kirjan voi hankkia myös painettuna.